ตรวจสอบสถานะการส่งข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดระบบการรับส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
วันที่ 15 กันยายน 2565 - 16 ตุลาคม 2565
ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับนำส่ง GPAX ได้ที่เมนูด้านซ้ายมือ

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ