ตรวจสอบสถานะการส่งข้อมูล


ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบการรับส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2566
เปิดระบบให้ดำเนินส่งตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 12 เมษายน 2567

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ