ตรวจสอบสถานะการส่งข้อมูล


ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบการรับส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2566
ขณะนี้ข้อมูล GPAX 6 ภาคเรียนประมวลผลเสร็จสิ้นและโอนข้อมูลไปยัง ทปอ. เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ