ตรวจสอบสถานะการส่งข้อมูล


ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบการรับส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2566
ขณะนี้ระบบอยู่ระหว่างคณะทำงาน สพฐ. ตรวจสอบและรับรองข้อมูลระหว่าง วันที่ 21-24 เมษายน 2567

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ