ตรวจสอบสถานะการส่งข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบการรับส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
เปิดระบบสำหรับการส่งข้อมูลจนถึงวันที่ 16 เมษายน 2566 (วันสุดท้ายของการส่ง)

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ