|   

ตรวจสอบสถานะการส่งข้อมูล

ข้อควรจำและข้อสังเกต กรณีที่เข้าสู่ระบบไม่ได้ และการลงทะเบียนใช้งานระบบ !!
  • ตรวจสอบดูว่าได้ลงทะเบียนหรือยังให้ดูที่ตอนพิมพ์ชื่อสถานศึกษา ข้างหลังจะมีคำว่า registed นั้นหมายถึงลงทะเบียนไปแล้วหากไม่มีให้ทำการลงทะเบียนใหม่
  • เมื่อพิมพ์ชื่อสถานศึกษาไม่ต้องใส่โรงเรียนนำหน้า ให้พิมพ์ชื่อได้เลยเมื่อเจอแล้วให้คลิกที่ชื่อสถานศึกษานั้นด้วย
  • จดจำเลขรหัสโรงเรียน 10 ในระบบ gpax ซึ่งปรากฏด้านหน้าของชื่อสถานศึกษา หรือแสดงรหัสเมื่อมีการลงทะเบียนผ่านให้จดเลข 10 หลักโรงเรียนไว้ด้วย ( SGS อาจจะเป็นคนละรหัสกับ GPAX)
  • จำรหัสผ่านที่กรอกตอนลงทะเบียนให้ได้ว่าถูกต้องหรือไม่มีอักขระพิเศษใดหรือไม่ตอนพิมพ์
  • กรอก PASSWORD ให้ดูแป้นพิมพ์ด้วยว่าใช้ภาษาใดอยู่หรือมีการกด Capslock ไว้หรือไม่